Khu nhà ở chức năng Xuân Thành land

10:26 sáng 08/02/2017
Xi măng Xuân Thành Hà Nam với thương hiệu Xi măng Xuân Thành PC30/PC40, xi măng Kaito PC30/PC40 với công suất 6 triệu tấn/năm

Chủ đầu tư: Thaihodlings

Công việc: Xây dựng

Thời gian: Quý IV 2016

Địa điểm: Hầ Nam

Dự án tiêu biểu

"Tập trung vào các giá trị cốt lõi cùng định hướng phát triển bền vững.
Chúng tôi tạo dựng các giá trị đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp - Dịch vụ tại Việt Nam"