Thành tựu giải thưởng

Năm 2003 được tặng Cờ thi đua – Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2003 của Thủ tưởng chính phủ.

Năm 2008 được UBND trao tặng bằng khen cho Tập thể công ty vì đã có “ Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp”, và chứng nhận “Doanh nhân tiêu biểu” cho Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch Tập đoàn.

Năm 2009 được UBND tỉnh Ninh Bình trao Giấy chứng nhận “Doanh nhân tiêu biểu cho ông Nguyễn Đức Thụy; trao Giấy chứng nhận tập thể Công ty vì “ Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp”;

Năm 2010, 2012, 2014 nhận bằng chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu của UBND tỉnh Ninh Bình;

Năm 2015 UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen cho Tập đoàn Thaigroup và Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch Tập đoàn vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh”;

Đầu năm 2016 được nhận Bằng khen của Chủ Tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam “ Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng và phát triển hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Ninh Bình”

1/ Công tác từ thiện xã hội:

Trong các năm qua công ty đã tham gia rất tích cực vào việc đóng góp các hoạt động từ thiện xã hội cụ thể như:

– Năm 2011:

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Quảng Nam: 1.000.000.000 đồng
+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hà Tĩnh: 2.000.000.000 đồng
+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Ninh Bình: 2.500.000.000 đồng

– Năm 2012:

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Quảng Nam: 2.000.000.000 đồng
+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hà Tĩnh: 1.500.000.000 đồng
+ Ủng hộ lũ lụt tỉnh Hà Tĩnh: 3.000.000.000 đồng
+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Ninh Bình: 2.000.000.000 đồng
+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hưng Yên: 2.000.000.000 đồng

– Năm 2013 và 2014:

+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Quảng Nam: 4.000.000.000 đồng
+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Hà Tĩnh: 3.500.000.000 đồng
+ Ủng hộ quỹ người nghèo tỉnh Ninh Bình: 4.000.000.000 đồng

2/ Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Đây là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của cả Tập đoàn. Chính vì vậy Tôi và Ban lãnh đạo Tập đoàn đã nghiên cứu xây dựng tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất khoa học, đảm bảo sự kết hợp chuyên môn nghiệp vụ nhịp nhàng giữa người lao động trong toàn công ty cùng hướng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cao;
– Để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước mọi cán bộ công nhân viên trong công ty phải nắm bắt và tiếp thu kịp thời các công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị thi công tiên tiến. Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới và nhất là trong giai đoạn, tình hình khó khăn hiện nay việc khai thác hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, mang tính cạnh tranh quyết định đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì vậy Công ty cổ phần Xuân Thành Group đã không ngừng tăng cường và cải thiện cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng những yêu cầu về nhân sự trong quá trình hoạt động và phát triển. Hàng năm, công ty có kế hoạch đào tạo “Liên kết với các trường đạo tạo nghề đào tạo tay nghề cho đội ngũ công nhân viên như năm 2010 Công ty kết hợp cùng trường Đào tạo nghề xi măng tại Hải Phòng đào tạo cho hơn 300 công nhân viên về sản xuất xi măng” và đào tạo lại cán bộ, thường xuyên tổ chức các đợt học tập, thực tập, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong “Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Quảng Nam, Đà Nẵng v.v..” và ngoài nước, tổ chức các đợt tham quan, học tập cho đội ngũ Ban lãnh đạo công ty tại “Nhật Bản,Nga, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông v.v..”.
Đặc biệt Công ty luôn chú trọng nâng cao phẩm chất và năng lực cán bộ cho sự nghiệp phát triển của công ty. Với Tập đoàn Thaigroup, nguồn nhân lực được coi là tài sản quý giá. Công ty thường xuyên thực hiện việc kiểm tra định kỳ về chấp hành các quy định của Nhà nước, công ty trong việc sản xuất, kinh doanh, về bảo hộ lao động, về tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động trong các tổ đội sản xuất và đề ra biện pháp thực hiện. Cùng với đó, đơn vị luôn coi trọng yếu tố con người, đề cao giá trị của mỗi nhân viên trong tập thể và khuyến khích động viên người lao động tự thể hiện bản thân; tạo sân chơi lành mạnh như thể thao, văn hóa, tổ chức các sự kiện nhằm củng cố tình đoàn kết, sự hiểu biết giữa các cá nhân trong tổ chức, tạo một không khí vui tươi sôi nổi, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm việc cho người lao động.
– Hàng năm công ty thu hút, tạo công ăn việc làm cho hàng 1000 lao động gồm: lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động phổ thông. Trong 5 năm trở lại đây công ty đã thu hút, tạo công ăn việc làm cho hơn 2000 lao động tại tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh lân cận.

3/ Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể

– Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể được công ty đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện trong đó (tập trung vào đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng cũng như các đoàn thể, công tác phát triển Đảng viên): Trong những năm qua, Chi bộ Đảng của cơ quan đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, phân công cá nhân phụ trách, phát huy trách nhiệm cá nhân; tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ. Xây dựng và thường xuyên bổ sung hoàn thiện quỵ chế làm việc, quy chế lãnh đạo, nhất là đối với các mặt công tác trọng yếu của công ty.
– Giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia học các lớp học do cơ quan Nhà nước tổ chức để từ đó chọn ra cá nhân ưu tú nhất.
– Công ty luôn coi công tác phát triển đảng trong cán bộ, công nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Đảng đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp từ cán bộ, công nhân. Vì vậy, năm năm qua số lượng, chất lượng đảng viên mới là cán bộ, công nhân tăng lên đáng kể.
– Những cán bộ, công nhân mới được kết nạp Đảng đều trẻ, có trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt và uy tín với đồng nghiệp, có ý chí phấn đấu vươn lên, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân và lợi ích của nhân dân và dân tộc. Công tác phát triển Đảng trong cán bộ, công nhân, phát triển cơ sở đảng ở doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng thêm lực lượng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong công nhân trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, từng bước tạo được lòng tin của công nhân lao động với Đảng và tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
– Công đoàn công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng trong công nhân nói riêng, luôn xác định, tham gia xây dựng Đảng, trong đó có công tác giáo dục bồi dưỡng những công nhân ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn.
– Công đoàn công ty đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho công nhân, đồng thời công đoàn chủ động đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, để thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng những công nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
– Tổ chức công đoàn của công ty với hơn 1000 đoàn viên đã phát huy được vai trò tự chủ trong lao động của đội ngũ công nhân trong doanh nghiệp. Các tổ chức, đoàn thể trong Công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, chăm lo đời sống, văn hóa, nơi ăn chốn ở cho cán bộ, công nhân viên, luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng động viên phong trào thi đua sản xuất kinh doanh để đơn vị hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ đề ra.

4/ Công tác thi đua khen thưởng:

Quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của công ty Tôi đã có sự nhận thức rõ và đầy đủ đó là: việc sản xuất, kinh doanh trong cơ chế thị trường hiện nay phải cập nhật, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật mới để phục vụ các nhiệm vụ của công ty. Nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc công ty ngoài việc đầu tư phương tiện máy móc tiên tiến trên thế giới để giảm tối đa lao động thủ công đó còn là việc mạnh dạn đưa các giải pháp tối ưu nhất vừa sát thực tế vừa đảm bảo kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ tiết kiệm thời gian và tiền vốn nâng cao hiệu quả. Công ty thường xuyên phát động các phong trào thi đua, áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học nói chung đối với công ty là việc sống còn vì “Nếu làm tốt công tác này thì năng suất lao động sẽ tăng cao, giá thành hạ, giảm chi phí từ đó công ty sẽ thu được nhiều lợi nhuận đồng thời đời sống của CBCNV sẽ ngày càng được nâng cao v.v..”. Trong những năm qua công ty đã có nhiều giải pháp, sáng kiến và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho công ty.

2016: Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng và phát triển hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Ninh Bình
2015: Đạt thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Ninh Bình
2014: Doanh nghiệp tiêu biểu của UBND tỉnh Ninh Bình
2013: Doanh nghiệp tiêu biểu của UBND tỉnh Ninh Bình
2012: Doanh nghiệp tiêu biểu của UBND tỉnh Ninh Bình:
2010: Doanh nghiệp tiêu biểu của UBND tỉnh Ninh Bình
2009: Đạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu năm 2009”
Tập thể đạt “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình”
2008: Bằng chứng nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”