Cổ đông chiến lược

18/02/2017 10:17 sáng 0 lượt xem

“Tập trung vào các giá trị cốt lõi cùng định hướng phát triển bền vững. Chúng tôi tạo dựng các giá trị đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp – Dịch vụ tại Việt Nam”

Tin liên quan