Chế độ phúc lợi

20/02/2017 3:21 chiều 0 lượt xem

* Chế độ đãi ngộ:

  • Thu nhập cạnh tranh trên thị trường lao động.
  • Chế độ phụ cấp công việc thu hút.
  • Đảm bảo các chế độ của người lao động theo quy định của Pháp luật.
  • Công ty hỗ trợ kinh phí đào tạo và các phúc lợi xã hội

* Chính sách dành cho nhân viên: 

Với phương châm coi đội ngũ người lao động là chìa khóa quyết định sự thành công của tập đoàn, HĐQT và Ban Lãnh đạo hết sức quan tâm đến việc phát triển và củng cố đội ngũ CBNV, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho anh em CBNV. Điều này thể hiện thông qua việc tuân thủ tốt các quy định của Bộ Luật lao động, các chế độ, chính sách của nhà nước, tạo những điều kiện thuận lợi cho CBNV trong học tập, cống hiến, thăng tiến. Ngoài ra, Tập đoàn còn tập trung cải thiện và gia tăng các yếu tố phi vật chất nhằm nâng cao tinh thần và đời sống để CBNV có thêm động lực hăng say làm việc.

Chính sách đối với nhân viên được thể hiện rõ trong các quy định cụ thể sau:

 * Chế độ lương và phụ cấp:

Ngoài lương cơ bản được nhận tùy theo chức danh và vị trí công tác theo hệ thống thang bảng lương có tính cạnh tranh, tùy theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm và của từng đơn vị, cán bộ nhân viên Thaigroup được hưởng thêm lương hiệu suất; được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp thâm niên; phụ cấp độc hại; phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại di động, internet, xăng xe; chế độ công tác phí và các chế độ trợ cấp khác được hưởng theo quy định của luật Lao động.

* Chế độ đồng phục:

Hàng năm cán bộ nhân viên Thaigroup được cung cấp đồng phục, bảo hộ lao động đầy đủ.

* Cơ hội thăng tiến:

Thaigroup thực sự là một môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, là nơi các bạn trẻ có điều kiện thể hiện, phát huy năng lực của bản thân mình.